Shabbat Times, Festival & Fast Dates

PARSHA START DATE START TIME END DATE END TIME
Re'eh 06 Aug 20:26 07 Aug 21:33
Shoftim 13 Aug 20:13 14 Aug 21:18
Ki Tetze 20 Aug 19:59 21 Aug 21:02
Ki Tabo 27 Aug 19:44 28 Aug 20:46
Nitzabim 03 Sep 19:28 04 Sep 20:29
Rosh Hashana 1st Day 06 Sep 07 Sep
Rosh Hashana 2nd Day 07 Sep 08 Sep
Vayeleh/Shuba 10 Sep 19:12 11 Sep 20:12
Yom Kippur 15 Sep 16 Sep
Ha'Azinu 17 Sep 18:56 18 Sep 19:55
Sukkot Day 1 20 Sep 21 Sep
Sukkot Day 2 21 Sep 22 Sep
Shabbat Hol Hamoed 24 Sep 25 Sep
Ereb Yom Tob 26 Sep 26 Sep
Shemini Atzeret 27 Sep 28 Sep
Simhat Torah 28 Sep 29 Sep
Bereishit 01 Oct 18:24 02 Oct 19:23
Noah 08 Oct 18:08 09 Oct 19:07
Lech Lecha 15 Oct 17:53 16 Oct 18:52
Vayera 22 Oct 17:38 23 Oct 18:39
Haye Sarah 29 Oct 17:24 30 Oct 18:26
Toledaot 05 Nov 16:12 06 Nov 17:14
Veyetze 12 Nov 16:01 13 Nov 17:04
Vayishlah 19 Nov 15:51 20 Nov 16:56
Vayeshev 26 Nov 15:44 27 Nov 16:50
Mikketz 03 Dec 15:39 04 Dec 16:47
Vayigash 10 Dec 15:37 11 Dec 16:45
Vayehi 17 Dec 15:37 18 Dec 16:47
Shemot 24 Dec 15:40 25 Dec 16:50
Vaera 31 Dec 15:46 01 Jan 16:56