Shabbat Times, Festival & Fast Dates

PARSHASTART DATESTART TIMEEND DATEEND TIME
Shofetim25 Aug19:4826 Aug20:50
Ki Tetze01 Sep19:3302 Sep20:34
Ki Tabo08 Sep19:1709 Sep20:17
Nitzabim/Vayelekh15 Sep19:0116 Sep20:00
Ha'Azinu/Shuba22 Sep18:4523 Sep19:44