Shabbat Times, Festival & Fast Dates

PARSHASTART DATESTART TIMEEND DATEEND TIME
Lekh Lekha27 Oct17:2828 Oct18:29
Vayera03 Nov16:1504 Nov17:17
Haye Sarah10 Nov16:0411 Nov17:07
Toledot*17 Nov15:5418 Nov16:58
Vayetze24 Nov15:4625 Nov16:52
Vayishlah01 Dec15:4002 Dec16:48
Vayesheb08 Dec15:3709 Dec16:46
Miketz*15 Dec15:3616 Dec16:46
Vayigash22 Dec15:3923 Dec16:49
Vayehi29 Dec15:4430 Dec16:54